መጽሔተ ሲ.ማ.ድን ያንብቡ!!!

በመጽሔተ ሲ.ማ.ድ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱን የሚመለከቱ ልዩ ልዩ ጉዳዮች ተዳሰዋል። ያንብቡ!!! በየጊዜው የሚወጡ የህትመት ውጤቶቻችንን ይከታተሉ!!!

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን!!!