መጽሄተ ሲ.ማ.ድን ያንብቡ!!!

በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን እየተዘጋጁ የሚቀርቡ ልዩ ልዩ መጽሄቶችን ያንብቡ፡፡ ስለተቋማችን በቂ መረጃ ይያዙ!!!

የ.ሲ.ማ.ድ.ባ የባለድርሻ አካላት መድረክ የካቲት/2014 ዓ.ም