ምዝገባ፣ ክ/ግምገማ ዳ/ሬት

ተሸመ ወርቁ

Email: teshomeworku@acso.gov.et

Tel: +251 115582426

ንብረት አስተዳደርደር ዳ/ሬት

ኃ/ማርያም አየለ

Email: hailemariama@acso.gov.et

Tel: +251 115582402

ጥናት፣ ም/ር ስርፀት ዳ/ሬት

ዮሐንስ ተፈራ

Email: yohannesterefe@acso.gov.et

Tel: +251 115582381

በጎ ፈ/ማጎ/ት ፈ/አ/ር ዳ/ሬት

አሉላ ሚሊዮን

Email: alulamillion@acso.gov.et

Tel: +251 115582441

የስትራቴጅክ አጋሪነት ቡድን

ተፈሪ ገለቱ

Email: teferigeletu@acso.gov.et

Tel: +251 115582783