ምዝገባ፣ ክ/ግምገማ ዳ/ሬት

ተሸመ ወርቁ

Email: t.worku@acso.gov.et

Tel: +251 115582426

ንብረት አስተዳደርደር ዳ/ሬት

ኃ/ማርያም አየለ

Email: h.ayele@acso.gov.et

Tel: +251 115582402

ጥናት፣ ም/ር ስርፀት ዳ/ሬት

ዮሐንስ ተፈራ

Email: y.tefera@acso.gov.et

Tel: +251 115582381

በጎ ፈ/ማጎ/ት ፈ/አ/ር ዳ/ሬት

አሉላ ሚሊዮን

Email: alulamillion@acso.gov.et

Tel: +251 115582441

የስትራቴጅክ አጋሪነት ቡድን

ተፈሪ ገለቱ

Email: teferigeletu@acso.gov.et

Tel: +251 115582783