የሲ.ማ.ድ ክትትል፣ ግምገማና ምርመራ መሪ ስራ አስፈጻሚ

ተሸመ ወርቁ

Email: t.worku@acso.gov.et

Tel: +251 115582426

የሲ.ማ.ድ የፈንድ አስተዳደር እና ንብረት ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ

ኃ/ማርያም አየለ

Email: h.ayele@acso.gov.et

Tel: +251 115582402

የሲ.ማ.ድ ድጋፍና አገልግሎት መሪ ስራ አስፈጻሚ

ብርሃኑ አባተ

Email፦

Tel፦

በጎ ፈቃድ ማጎልበትና ትብብር መሪ ስራ አስፈጻሚ

አሉላ ሚሊዮን

Email: alulamillion@acso.gov.et

Tel: +251 115582441

የሲ.ማ.ድ ምዝገባና ሰነድ ማረጋገጥ መሪ ስራ አስፈጻሚ

ተፈሪ ገለቱ

Email: teferigeletu@acso.gov.et

Tel: +251 115582783