ተግባርና ኃላፊነት

 • የውስጥ ፋይናንስና ንብረት የኦዲት ሥራዎችን በአግባቡ መስራት፤
 • የውስጥ ክዋኔ ኦዲት መስራት፤
 • የኤጀንሲው ንብረት በአግባቡ መያዙን እና በቁጠባ ለተገቢው ስራ መዋሉን ማረጋገጥ፤
 • የተቋሙ የበጀት እንቅስቃሴ ህግን ተከትሎ በታቀደው መሰረት መፈጸሙን ማረጋገጥ፤
 • ለኤጀንሲው የተመደበው በጀት በፋይናንስ ህግ መሠረት ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ፤
 • በንብረት አያያዝና በፋይናንስ አጠቃቀም ላይ የምክር አገልግሎት መስጠት፤
 • በመንግስት ሀብትና ንብረት ላይ ብክነት ሲደርስ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ፤
 • የመስሪያቤቱ ሀብትና ንብረት ከማንኛውም ተገቢ ካልሆነ አሰራር፣ ማጭበርበርና ከሙስና ጋር ተያይዞ ከሚመጣ ጉድለት መጠበቅ፤ መከላከል፤
 • መስሪያቤቱ የዘረጋውን የውስጥ ቁጥጥር ስርአት ተግባራዊነት ይፈትሻል ያረጋግጣል፣ የማሻሻያ ሀሳብ ለበላይ አመራሩ ማቅረብ፤
 • ማንኛውም የሰነድና የሂሳብ ማስረጃዎች አስተማማኝና ወጥ የሆነ ሂሳብ አያያዝ ስርአት መኖሩን ማረጋገጥ እና
 • አፈጻጸሙን ለኤጀንሲውና ለገንዘብ ሚኒስቴር ሪፖርት ማቅረብ፡፡