ዋና ዳይሬክተር

ክቡር አቶ ሳምሶን ቢራቱ መንደሊ

ምክትል  ዋና ዳይሬክተር 

ክቡር አቶ ፋሲካው ሞላ አመራ

የስራ አመራር መሪ ስራ አሰፈጻሚ

አቶ ተስፋዬ ሽፈራው

የጽህፈት ቤት ኃላፊ

አቶ በፍቃዱ ወልደሰንበት