ዋና ዳይሬክተር

ክቡር እቶ ጂማ ዲልቦ ደንበል

ምክትል  ዋና ዳይሬክተር 

ክቡር አቶ ፋሲካው ሞላ አመራ

ጽህፈት ቤት ሃላፊ

አቶ በፈቃዱ ወልደሰንበት

የዋና ዳይሬክተር አማካሪ 

አቶ ተስፋዬ ሽፈራው

የምክትል ዋና ዳይሬክተር አማካሪ 

አቶ ሀይለስላሴ ገ/ሚካኤል