ተግባርና ሀላፊነት

 • የተቋሙን ንብረት ማስተዳደር፣ መምራት፣ ማስተባበር፣ መከታተልና ንብረቱ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ፤
 • በተሸከርካሪ ስምሪት ወቅት ለሚደርሱ አደጋዎች በኢንሹራንስ ህጉ መሰረት ተፈጻሚ እንዲሆኑ ክትትል ማድረግ፤
 • የተሽከርካሪዎች አመታዊ የቴክኒክ ምርመራ እንዲደረግላችው ማድረግ፣ አስፈላጊው ሂደት ያላለፉትንም ተገቢው ጥገና ተደርጎላቸው ለምርመራ ብቁ እንዲሆኑ በበላይነት መምራት፣
 • አመታዊ የንብረት ቆጠራ ተግባራት መመርመር፣ መከታተል፣ መቆጣጠር፤
 • ንብረት የማስወገድ ተግባራትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን እንዲከናወን ማድረግ፤
 • ጥገና ለሚያስፈልጋቸው የተቋሙ ቋሚ ንብረቶች ቅድመ ጥናት ማድረግ፤
 • ጥገና የሚያስፈልጋቸው የቢሮ መገልገያ ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎች፣ የፎቶ ኮፒ ማሽኖች፣ የውሃና ኤሌትሪክ ብልሽቶች ወዘተ በቀረቡ የጥገና ጥያቄ መሰረት አስፈላጊው ጥገና መደረጉን መከታተል፤
 • ጥገና ለተከናወነባቸው የክፍያ ጥያቄዎች ሲቀርቡ አጣርቶ ለፋይናንስ የሥራ ክፍል ማቅረብ፤
 • በውል ሰነዱ መሠረት ጨረታ እንዲወጣ በማድረግ የውል ስምምነት እንዲዘጋጅ ማድረግ፤
 • የስልክ፣ የመብራትና የውሃ አገልግሎቶች በትክክል እየተሰጡ መሆኑንና ብልሽት ሲያጋጥም አስፈላጊው ጥገና ማድረግ፤
 • በመንግስት ተሸከርካሪዎች አጠቃቀም ደንብና መመሪያ መሠረት ለተሸከርካሪዎች የነዳጅ የኢንሹራንስና የተለያየ መኪና መለዋወጫ እቃዎች ግዥ የሚሆን በጀት እንዲያዝ ማድረግ፤
 • በተሸከርካሪዎች ስምሪት ወቅት ለሚደርሱ አደጋዎች በኢንሹራንስ ህጉ መሰረት ተፈጻሚ እንዲሆኑ ክትትል ማድረግ፤
 • በተያዘው በጀት መሰረት ግዥ እንዲፈፀም ክትትል ማድረግ፣ ንብረቶች በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸውን መቆጣጠር፤
 • የተሽከርካሪዎች አመታዊ የቴክኒክ ምርመራ እንዲደረግላችው ማድረግ፣ አስፈላጊው ሂደት ያላላፉትንም ተገቢው ጥገና ተደርጎላቸው ለምርመራ ብቁ እንዲሆኑ ማድረግ፤
 • በመ/ቤቱ የሚገኙ ተሸከርካሪዎች ከየስራ ክፍሎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ በአግባቡ የሥምሪት ሥራዎች መከናወናቸውን መቆጣጠር፤
 • የነዳጅና ቅባት ዕደላዎችና አጠቃቀም በመመሪያው መሰረት መፈጻማቸውን ማረጋገጥ፤
 • የመኪና ጥገና ውሎችን ከሚመለከት የሥራ ክፍሎች ጋር በመሆን የጥገናና ዕድሳት የውል ሰነድ ማዘጋጀት፤
 • የጥበቃ፣ የጽዳትና ውበት ሠራተኞች የሥራ ስምሪት ማድረግ፤
 • የጥበቃ፣ የጽዳትና ውበት ስራዎችን በአግባቡ መከናወናቸውን መከታተል እና
 • በበጀት አመቱ ለክፍሉ የሚያስፈልጉትን የደንብ ልብስ፣ የጽዳት እቃዎች በጀት መያዝ፣ አፈጻጸሙን መከታተል፣ በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸውን መቆጣጠር፡፡