የተመዘገቡ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በተመለከተ የሚቀርቡ ጥቆማዎችን በተገቢው ሁኔታ የምነመረምር ሆናል፡፡ የሚቀርቡልንን ጥቆማዎች በሚገባ እንገመግማለን ፣ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ምርመራ እናደርጋለን፡፡ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የሚቀርቡልንን ስጋቶችን ለሌሎች ተቋማት እንልካለን።

ክትትል እና ግምገማ

በሕግ በተሰጠን ሥልጣንና ተግባር መሰረት የድርጅቶችን እንቅስቃሴ በሕገ መንግሥቱ መሰረት በተደነገጉ ሕጎች እና መመሪያዎች መሠረት መሆናቸውን ለማረጋገጥ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ በሚሆኑበት ጊዜ ሁሉ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን እንከታተላለን እንዲሁም እንገመግማለን።


የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች መከታተል

 • በመንግስት ወይም በኤጀንሲው የወጡ ፖሊሲዎች ፣ ስትራቴጂዎች ፣ አዋጆች ፣ ደንቦች ፣ መመሪያዎች እና የተለያዩ ሕጎች አፈጻጸምን ይቆጣጠራል ፤
 • በማጣራት ሂደት ላይ በተገኘው መረጃ መሰረት በአጥፊዎች ላይ ተገቢውን እርምጃ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመተባበር ይወስዳል ፤
 • በዘርፉ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረትን ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብን በተመለከተበተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን መድረኮች ላይ ግንዛቤን ማሳደግ ፣
 • የኦዲት እና የአፈጻጸም ሪፖርት ጥሰቶች ከተከሰቱ ፣ የችግሩን አሳሳቢነት በተመለከተ ከሚመለከተው አስተዳደር ጋር በመመካከር ተገቢውን የእርምት እርምጃ መውሰድ፤
 • የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አደረጃጀቶች ግልፅነትና ተጠያቂነት ባለው መልኩ እንዲንቀሳቀሱ በሕጉ መሠረት የተቀመጠውን የራስ በራስ አስተዳደር ሥርዓት አፈጻጸም መከታተል፤
 • የሲቪል ማህበረሰቡን ለውጦች (አድራሻ ፣ አመራር ፣ ስያሜ ...) መከታተል፤
 • የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ የበጀት ዓመቱ ባለፈ በ3 ወራት ውስጥ የስራና የኦዲት ሪፖርት ሳያቀርብ ከቀረ ህልውናውን ለማረጋገጥ ኤጀንሲው ጥሪ ያስተላልፋል፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በአዋጁ እና በደንቡ መሠረት ሕጋዊ የባንክ ሒሳብ መክፈታቸውንና የፋይናንስ እንቅስቃሴዎቻቸው በሕጋዊ የባንክ ሒሳብ ውስጥ መሆናቸውን ማረጋገጥ ፤
 • መደበኛ ደመወዝ ሳይኖራቸው ከአንድ ዓመት በላይ የሚሰሩ የውጭ ዜጋ ሆኑ በጎ ፈቃደኞች በድርጅቶች መደገፋቸውን ማረጋገጥ ፤
 • የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች የሂሳብ መግለጫዎችን በተፈቀደ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት ውስጥ መያዛቸውን ማረጋገጥ ፤
 • ከመንግሥት አካላት፣ ከለጋሽ ድርጅቶች ወይም ከሕዝብ ከሚቀርቡ ጥቆማዎች ወይም ኤጀንሲው ሥራውን በሚያከናውንበት ወቅት ከሚገኙ መረጃዎች በመነሳት ምርመራ ሊያደርግ ይችላል፤
 • ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ የፕሮጀክት ማጠናቀቅን ሂደት ማመቻቸት ፣ ፕሮጀክቶች በመጀመሪያ በተፈረመው ስምምነት መሠረት መፈጸማቸውን ለማረጋገጥ መከታተል፣

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ወይም በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ሠራተኞች የተፈጸሙ ሕገ -ወጥ ድርጊቶችን ከተመለከቱ ወይም ማስረጃ ካሎት እባክዎን ይህንን ቅጽ ይሙሉ።