የሚሰጡ አገልግሎቶች

የሲ.ማ.ድ ምዝገባና ሰነድ ማረጋገጥ መሪ ስራ አስፈጻሚ

  • አዲስ የሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶችን መመዝገብ
  • ለአዲስ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት አዲስ የባንክ አካውንት እንዲከፍቱ የድጋፍ ደብዳቤ ምጻፍ፤
  • ለደረሰኝና ለማህተም የድጋፍ ደብዳቤ መጻፍ፤
  • የሲ.ማ.ድ ሰነዶችን ትክክለኛነት ማረጋገጥ፤
  • የስራ አስፈጻሚ ወይም የቦርድ አባላት እንዲሁም የስራአስኪያጅ ለውጥ ሲኖር ለሚመለከተው ሁሉ ይጽፋል፡፡